کروی کردن پودر فلزات با تکنولوژی پلاسما جفت شده القایی

۴۰/۰۰۰ تومان

با عضویت در سایت، رایگان دریافت کنید

مباحث:

  • القا الکترو مغناطیسی چیست؟
  • گرمایش القایی چیست؟
  • پلاسما چیست؟
  • پلاسما القایی چیست؟

جهت مطالعه بیشتر لطفا مقاله را خریدای نمایید.