مقدمه ای بر موم زدایی قالب سرامیکی در روش ریخته گری دقیق

۴۰/۰۰۰ تومان

با عضویت در سایت، رایگان دریافت کنید

چگونگی حذف موم از قالب

ذوب کردن موم با حرارت دادن …

جهت مطالعه بیشتر مقاله را خریداری نمایید.