متالورژی پودر

۴۰/۰۰۰ تومان

با عضویت در سایت، رایگان دریافت کنید

متالورژی پودر (PM) چیست؟

روشی برای ساخت قطعات فلزی با استفاده از فلز پودر شده است.

تفاوت متالورژی و متالوژی

واژه متالوژی از ترکیب متال + لوژی می آید و به معنای شناختن فلزات است…

جهت مطالعه بیشتر مقاله را خریداری نمایید.