اصول طراحى سیستم هاى شست و شو با آب

۶۰/۰۰۰ تومان

با عضویت در سایت، رایگان دریافت کنید

در طراحی وان های شستشوی مواد غذایی، اولین نکته تخمین مقدار آبی است که میتواند مقدار مشخصی از مواد را شستشو دهد. این نتایج و اعداد معمولا به صورت تجربی قبل از هرگونه طراحی بدست می آیند. همچنین شستشو باید در چند مرحله و به صورت جدا از هم صورت بگیرد تا از مخلوط شدن آب آلوده و آب تمیز جلوگیری شود. در اینجا هدف از شستشو پاک کردن سبزیجات از گرد و خاک است به طوری که بتوان آن را به صورت خام مصرف کرد.

پس از معلوم شدن وزن محصولی که باید شسته شود و مقدار آب مصرفی، نوبت به طراحی وان ( مخزن شستشو ) میرسد. در اینجا روشی که برای شستشو تعریف شده است، به صورت شستشو با دوش ( چند نازله و تک نازله ) است. تعداد مراحل شستشو طراحی نهایی وان را مشخص میکند. بهترین نوع شستشو، شستشو با آب پرفشار است که در این روش، هم آب کمتری مصرف میشود و هم نتیجه ی نهایی بهتر خواهد بود.

در نظر بگیرید که برای شستشوی مقدار معینی از سبزیجات قرار است از سیستم دوش آب استفاده شود و به طور مداوم آب از داخل وان به داخل دوش ها پمپاژ میشود. چه نیرویی برای جا به جایی این حجم از آب نیاز است ؟ قبل از انجام محاسبات، داده های اولیه که بر اساس تجربه بدست آمده مهم است : دبی جریان خروجی از هر یک از نازل های دوش ( بر حسب لیتر بر دقیقه  یا گالن بر دقیقه ) و فشار آب خروجی ( بر حسب پاسکال یا psi  ) .